Młodzi aktorzy w trzech spektaklach, czyli Maraton Teatralny w Choroszczy


28 kwietnia 2018 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbył się Maraton Teatralny – pierwsze takie wydarzenie w lokalnym ośrodku kultury. Na scenie wystąpiło blisko dwudziestu aktorów w trzech krótkich formach teatralnych. 

Wydarzenie otworzył dyrektor instytucji Przemysław Waczyński, który podziękował gościom za to, że współtworzą życie kulturalne gminy Choroszcz, co niedawno zostało wyróżnione na arenie ogólnopolskiej dyplomem przyznanym przez Narodowe Centrum Kultury. Dyrektor powitał młodych artystów, którzy wystąpili przed zgromadzoną publicznością prezentując trzy formy teatralne.

Pierwszy zaprezentowany spektakl w wykonaniu Teatru W Punkt z Nowinki nosił tytuł „Wariatki”. Opowiadał o problemach zdrowotnych i emocjonalnych pięciu kobiet. Komediowa konwencja spektaklu sprawiła, że oglądało się go z przyjemnością. Na zmagania z chorobą można było spojrzeć z punktu widzenia pacjenta. Role lekarza i pacjenta zostały lekko przedefiniowane tak, by każdy z widzów mógł sam zdecydować, która postać zmaga się z rzeczywistą chorobą.

Drugą propozycją była etiuda stworzona przez młodzież z obu teatrów. Pantomima traktowała o potrzebie rozwoju człowieka, który chce osiągać więcej, ale niesprzyjające okoliczności chcą go ograniczyć i uniemożliwić robienie postępów. Można było ją odczytać również jako sytuację, w której człowiek chcący żyć według własnych przekonań jest wtłaczany w cudze ramy.

Trzeci spektakl to popis Teatru Surprise z Ośrodka Kultury w Sejnach. Rzecz pod nazwą „Powiem wam…” to historia nastolatki, którą różne okoliczności pchają do samobójstwa. Spektakl pozwolił zrozumieć świat osób wchodzących w dorosłość, którym rządzą inne prawa, emocje i namiętności. To nie tylko przedstawienie życia współczesnej nastolatki, ale lekcja dla dorosłych, by reagować na sygnały tak często ignorowane. Przedstawienie oparte było na prawdziwych historiach z życia aktorów.

Solidna dawka teatru w wykonaniu amatorskiego ruchu artystycznego otwierała oczy widzów na obszary życia, które często są niedoceniane. Zatrzymaliśmy się nad kilkoma tematami tabu, a za sprawą reżysera – Doriana Krause zostały one oswojone.

Tekst i foto: M-GCKiS