Zerwany Most w Kruszewie


Nazwa ZERWANY MOST
Miejscowość Kruszewo
Opis „powstał on wraz z groblą w latach 1900-1903 i wchodził w skład trasy Białystok-Starosielce-Jeżewo. Drewniany most łączący oba brzegi Narwi miał długość 365 m, jak mówią miejscowi, tyle, ile dni w roku. 

Podczas wojny polsko-sowieckiej, w 1920 roku most uległ zniszczeniu. Jego odbudowa nastąpiła dopiero w 1928r., lecz błąd konstrukcyjny uniemożliwił normalne funkcjonowanie mostu. Podczas przejazdu pojazdów most wykazywał silne wahania boczne. Na skutek tego ograniczono dopuszczalne obciążenie do pięciu ton, a prędkość maksymalna pojazdów do 10 km/h. Autobusy przejeżdżały po uprzednim wysadzeniu pasażerów, którzy przekraczali most pieszo.

Po raz drugi most został zniszczony w 1939r., gdy wojska polskie opierając się agresorowi niemieckiemu zmuszone były podpalić most. Do dziś pozostały jedynie fragmenty drewnianych filarów i betonowe przyczółki, na których widać ślady walk. Obecnie przyczółki mostowe są dogodnymi punktami obserwacyjnymi.”

cyt. za: „Trasa turystyczno – przyrodnicza kajakiem wokół Kurowa”, Kurowo 1998, s.15.

Zwiedzanie Obiekt znajduje się na końcu szosu biegnącej z Białegostoku do Kruszewa
Zobacz też 

(w pobliżu)

Kruszewo, Kurowo, Park w Kurowie (kładka), Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego (dwór), Narwiański Park Narodowy
Dojazd PKS Białystok, trasa Białystok – Kruszewo
Szlak rowerowy Szlak Światowida

 

1 753 odsłon