Zajęcia plastyczne i manualne


Zapraszamy na zajęcia do Pracowni Plastycznej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. H. Sienkiewicza 29.

Zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzi Olga Szutkiewicz – Gola
Zajęcia rysunku i malarstwa prowadzi Monika Tekielska – Chmielewska


Zajęcia plastyczne dla dzieci (8-11 lat)

 

Cena:
 
40 zł za miesiąc, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 32 zł za miesiąc płatne do 10- go każdego miesiąca u prowadzącej, w kasie M-GCKiS lub przelewem na konto:
 
Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 29, nr konta: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430. W tytule przelewu należy wpisać np. ” plastyka grupa młodsza lub starsza/ miesiąc/ imię i nazwisko”.
 

Rysunek i malarstwo dla młodzieży od lat 12

DOROŚLI I MŁODZIEŻ  w pracowni lub w plenerze.

W programie:
  • studium; natury, postaci, pejzażu;
  • opanowanie zasad kompozycji, perspektywy, modelunku światłocieniowego;
  • uwrażliwianie na barwy;
  • ciekawe techniki malarskie;
  • techniki graficzne
  • zadania wyobrażeniowe;
  • elementy designu, tworzenie dekoracji wnętrz

Cena:

40 zł za miesiąc, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 32 zł za miesiąc płatne do 10-go każdego miesiąca w kasie M-GCKiS lub przelewem na konto:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 29, nr konta: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430. W tytule przelewu należy wpisać „plastyka dorośli/miesiąc/imię i nazwisko”