Rogowo


Miejscowość ROGOWO
Opis Miejsca warte zwiedzenia: 

drewniany dom nr 4,

„Wczesnośredniowieczny kurhan z VII-VIII wieku. Świadczy on o pierwotnym osadnictwie Bałtów, czyli późniejszych Jaćwingów. Jest on miejscem ciałopalnego pochówku, przykrytego warstwą kamiennego bruku i nasypu ziemnego. Wraz z pojawieniem się Słowian w IX-X wieku w okolicach Rogowa powstała osada, na terenie której zamieszkała w XV wieku szlachta mazowiecka. W połowie XV wieku kanclerz Olbracht Gasztołd osiedlił we wsi chłopów. Osada zamieszkana przez szlachtę przyjęła nazwę Rogówek, a zamieszkana przez chłopów – Rogowo. Od XV do XVIII wieku w sąsiedztwie wszesnośredniowiecznego kurhanu zaczęto grzebać mieszkańców obu wsi, do momentu założenia pierwszych cmentarzy przykościelnych.” cyt. za: Szkoła Podstawowa w Rogowie, Krajobraz tradycją pisany,

drugi średniowieczny kurhan i cmentarz choleryczny potocznie zwany „Kapuścianą górką”,

drewniane i metalowe krzyże z XIX wieku,

modernistyczna kaplica wiejska,

remiza strażacka z wieżą,

zrewaloryzowane starorzecze Narwii.

 

Zwiedzanie Drewniany dom nr 4 znajduje się na początku wsi od strony Rogowa Majątku, „Kapuściana Górka” leży ok. 100 metrów za stawem przy przystanku PKS, 

w części wsi zwanej „Wólką” (pomiędzy ww. stawem a Pańkami) mieści się kaplica, remiza strażacka oraz szkoła, naprzeciwko której wznosi się zwieńczony metalowym krzyżem wczesnośredniowieczny kurhan. Około kilometra na zachód od wsi rozciąga się zrewaloryzowana dolina Narwi, która płynie tu wieloma korytami, możemy je podziwiać z wieży widokowej.

Zobacz też 

(w pobliżu)

Rogowo Majątek, Pańki, Konowały, Kościuki, Narwiański Park Narodowy, Choroszcz.
Dojazd PKS Białystok, trasy: Białystok – Pańki, Białystok – Kruszewo (także linią biegnącą tzw. „szosą kruszewską”)  

 

Szlak rowerowy Szlak im. Zygmunta Glogera
Kultura We wsi działa Szkoła Podstawowa
Gastronomia Przy remizie strażackiej znajduje się sklep.
Noclegi

 

509 odsłon