Reduta obronna Koziołek


Nazwa Reduta obronna KOZIOŁEK
Miejscowość Kruszewo
Opis „W odległości ok. 350 m na północ od przyczółku mostowego na grobli biegnącej od strony Pajewa do lewego brzegu Narwi położony jest ciekawy obiekt historyczny – szaniec ziemny, zbudowany według systemu holenderskiego, zwany „Koziołkiem”. „Koziołek” ma formę bastionu o wymiarach ok. 100 na 75 m, składającego się z wału ziemnego o wysokości ok. 1,5 m usypanego na obrysie nieregularnego sześcioboku, z sześcioma bastionami o wysokościach 2,5 m. Po wewnętrznej stronie kurtyn ciągnie się wgłębienie dla strzelców, zaś po stronie zewnętrznej fosa. Wewnątrz bastionu znajduje się niewysoki nasyp o średnicy ok. 60 m. 

Szaniec „Koziołek” powstał prawdopodobnie w 1656 r. za sprawą Pawła Sapiehy, a jego budowa związana była z „potopem” szwedzkim i zajęciem Tykocina przez Szwedów (…), którzy stworzyli zagrożenie dalszą ekspansją. Polski „Koziołek” miał stanowić osłonę przeprawy przez Narew pomiędzy Kurowem i Kruszewem oraz zaporę przed posuwaniem się Szwedów drogą wodną w górę Narwi. O prowadzonych w tym rejonie walkach świadczą przekazy historyczne i tradycja ludowa. Po wyzwoleniu Tykocina w 1657 r. zasłużony „Koziołek” stracił swą funkcję. Dziś jest interesującą pamiątką, na której można spotkać ciekawe rośliny z chronionym irysem syberyjskim o niebieskich kwiatach, wielosiłem błękitnym czy mieczykiem dachówkowatym.”

 

cyt. za: Trasa turystyczno-przydrodnicza kajakiem wokół Kurowa, Kurowo 1998, s.16.

Zwiedzanie Redutę można obejrzeć z punktu widokowego na Zerwanym Moście w Kruszewie
Zobacz też 

(w pobliżu)

Kruszewo, Zerwany Most, Kurowo, Park w Kurowie (kładka), Siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego (dwór), Narwiański Park Narodowy
Dojazd PKS Białystok, trasa Białystok – Kruszewo
Szlak rowerowy Szlak Światowida

 

619 odsłon