Realizacja projektu “Narew – rzeka ukrytych miejsc”


 „Narew – rzeka ukrytych miejsc” to wspólny projekt Narwiańskiego Parku Narodowego z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Współpraca zaowocowała pozyskaniem 10 tys. zł w konkursie „PRZYSTAŃ lokalnie” Podlaskiego Instytutu Kultury.

Obie placówki swoim zasięgiem obejmują tereny nadnarwiańskie, a w działaniach projektowych postanowiły symboliczne połączyć dwa brzegi: z jednej strony obszar górnej części Narwi, należący do gminy Choroszcz, z drugiej – do gminy Kobylin Borzymy. W obu przestrzeniach występują lokalne nazwy miejsc, których odkrywanie – poznawanie historii lokacji oddzielonych rzeką – może w ciekawy sposób zobrazować, jak warunki przyrodnicze i historyczne wpływają na tworzenie dziedzictwa kulturowego danych terytoriów. Często przecież to właśnie rzeki wyznaczały podziały administracyjne i historyczne rozmaitych przestrzeni, w sposób naturalny stając się granicą i równocześnie podziałem terytorialnym, a co za tym idzie – kulturowym. W projekcie rzeka staje się terenem łączącym i przestrzenią symboliczną do wspólnych działań, a także nawiązania nowych relacji, znalezienia wspólnych konotacji i inspiracją do działań twórczych.

Realizacja projektu „Narew – rzeka ukrytych miejsc” trwa w najlepsze. Za uczestnikami – czyli młodzieżą i seniorami z obydwu stron rzeki Narew: z gmin Kobylin-Borzymy i Choroszcz – pierwsze spotkania warsztatowe. Pierwsze z nich odbyło się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Młynarzówka” w Kurowie, gdzie Mariusz Bieciuk przeprowadził warsztat na temat archiwum historii mówionej, kolejne zaś – w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, gdzie uczestnicy pod okiem dziennikarki radiowej Olgi Gordiejew-Pobot poznali charakter pracy dziennikarza, zasady etykiety podczas przeprowadzania wywiadu i przygotowania materiału nagraniowego.

Pod koniec sierpnia i z początkiem września uczestnicy wzięli udział w kolejnych spotkaniach, m.in. we wsi Kruszewo, gdzie poszukując i zbierając informacje i materiały spotkali się z mieszkańcami,  a następnie zebrany materiał przełożyli na działania artystyczne. Jedno ze spotkań odbyło się również podczas Dnia Ogórka w Kruszewie. Finalnie projekt zakończy „Spotkanie w altanie” i podsumowanie pracy warsztatowej młodzieży i seniorów z obydwu stron rzeki Narew przedstawionych w formie wystawy.

Konkurs na współrealizację inicjatyw lokalnych „PRZYSTAŃ lokalnie” współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2022” oraz środków Województwa Podlaskiego.

458 odsłon