Komunikaty do zajęć


Informujemy, że wniesione opłaty za marcowe zajęcia przechodzą na miesiąc kwiecień.