Narwianki


narwianki

Folklorystyczny zespół śpiewaczek z Kruszewa istnieje od 1985 roku. Impulsem do powstania zespołu były dożynki w Klepaczach, gdzie gospodynie z Kruszewa miały zaprezentować własny program artystyczny. Kruszewianki pracowicie przygotowały się do uroczystości i starały się, aby wszystkie ich chusty były bardzo podobne. Oczywiście występ się udał, a paniom niecodzienny sposób promowania małej ojczyzny tak się spodobał, że założyły zespół. Przez rok gospodynie zapisywały pieśni i przyśpiewki obecne w  życiu swojej wsi oraz przygotowywały się do występów. Po długotrwałych, acz intensywnych przygotowaniach, wystąpiły w 1986 roku na dożynkach w Częstochowie – odtąd każdy kolejny rok obfitował w obecności Narwianek na przeglądach folklorystycznych, imprezach ludowych i uroczystościach. Na bogaty repertuar grupy składają się ludowe piosenki i pieśni okolicznościowe, obrzędowe i religijne. Przez pierwszych piętnaście lat działalności zespołu kierowała nim Genowefa Sokół, od 2000 roku tę rolę pełni Alina Trypuz. W 2004 roku ukazała się płyta Narwianki staraniem Miejsko-Gmninnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, pod opieką którego zespół działa.

Posłuchaj Narwianek śpiewających piosenkę A nasze Kruszewo