Choroskie Biennale Prozatorskie – konkurs dla debiutujących literatów


Choroskie Biennale Prozatorskie baner 1

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy od założenia w 1993 roku animuje lokalną kulturę, wyszukuje, wspiera i promuje nowe talenty, także literackie. Nakładem Centrum oraz choroszczańskiego samorządu ukazało się wiele publikacji albumowych, prozatorskich, poetyckich, naukowych i muzycznych.

Centrum pragnie usystematyzować proces wyszukiwania nowych talentów literackich stąd forma Choroskiego Biennale Prozatorskiego. Co dwa lata ogłaszane będą konkursy na wybrane gatunki prozy i obejmujące zadane tematy. Szukamy ludzi zdolnych ująć ogrom choroskiej rzeczywistości doświadczonej bezpośrednio i zapośredniczonej poprzez opowieści w formę literacką. Formę piękną i poprzez walory beletrystyczne promującą tak swych twórców, jak i naszą małą ojczyznę.

Nie szukamy przy tym „uładzenia” historii – nie boimy się tzw. „trudnych” tematów, bo i tych nie szczędziła nam historia. W edycji 2015 o tematyce Wojny i pokoje – choroskie historie XX wieku pragniemy, aby Choroszcz XX wieku i jej mieszkańcy trafiła na karty nowel, opowiadań, pamiętników, kronik czy reportaży (preferowana odmiana literacka o wysokim stopniu zorganizowania treści).

Zapraszamy do udziału twórców, którzy dotąd nie opublikowali żadnej własnej książki. Na prace o objętości do 18 000 znaków liczonych razem ze spacjami – tj. do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka: Times New Roman, wielkość 12 pkt., kolor czarny) czekamy do 31 maja 2015 roku. Prace należy nadsyłać na adres:

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz.

Prace powinny być zapakowane w zaklejonej dużej kopercie opatrzonej godłem/pseudonimem z dopiskiem: „Konkurs prozatorski 2015”. W dużej kopercie powinna również się znaleźć mniejsza koperta – również opatrzona godłem/pseudonimem z wypełnioną kartą zgłoszeniową.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym pula pieniężna o wartości 1500 zł. Sponsorem zestawu nagród pieniężnych jest Urząd Miejski w Choroszczy. Ponadto przewidziane są nagrody rzeczowe i wydanie pokonkursowego zbioru opowiadań!

Autorzy mają w związku z szeroką tematyką możliwość wyboru wielu zagadnień i ujęcia licznych wydarzeń. Miniony wiek doświadczył Choroszcz rządami zaborców, I wojną światową, zniszczeniem fabryki Moesów, wielkim bieżeniem, wojną z bolszewikami, tragicznym wrześniem ’39 i z Holocaustem. W Choroszczy mieścił się prowadzony przez hitlerowców obóz jeniecki, w pobliskim lesie na pograniczu Nowosiółek i Fast Niemcy dokonali masowych mordów. Sowieccy „wyzwoliciele” również dokonywali krwawych czynów, podobnie jak niektórzy partyzanci czynnie represjonujący ludność białoruską. Były w naszej małej ojczyźnie i kolektywizacje, i PGR-y, było też prześladowanie demokratycznej opozycji.

Jednak XX wiek przyniósł Choroszczy i okolicom nie tylko smutek i cierpienie. Nie brakowało też pięknych owoców wspólnych działań. Rozwijały się organizacje społeczne na czele z Choroszczańską Ochotniczą Strażą Ogniową (założoną powtórnie i skutecznie w 1912r.), wspólnoty religijne wznosiły nowe świątynie i odbudowywały ze zniszczeń istniejące. Tworzono po latach zaborów od nowa polskie szkolnictwo i budowano nowe placówki oświatowe i kulturalne, prężnie działał ruch spółdzielczy, organizacje społeczne tworzyły nową jakość życia. Nie brakowało bohaterskich postaw – bojowników POW, legionistów, żołnierzy AK oraz cywilów wspierających ruch niepodległościowy. Wielkim wydarzeniem pozytywistycznym stało się założenie szpitala psychiatrycznego, tworzenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie psychiatrii oraz odbudowa będącego do dziś chlubą Choroszczy zakładu w latach po II wojnie światowej. Wreszcie działalność kół Solidarności i odrodzenie choroszczańskiego samorządu czy lata przemian po 1989 roku.

Doprawdy jest o czym pisać. Jesteśmy pewni, że twórczy wysiłek wielu debiutujących autorów przysporzy całej choroskiej lokalnej społeczności barwnych lektur.

Pisarze do piór!

 

Do pobrania:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

GRAFIKI PROMUJĄCE KONKURS:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu

496 odsłon