Biblioteka młodego człowieka – zajęcia kreatywne dla dzieci w wieku 4-7 lat


Cotygodniowe zajęcia biblioteczne dedykowane najmłodszym dzieciom zachęcają dzieci do rozwijania zdolności plastycznych, manulanych, inspirują do kreatywnego wykorzystania materiałów codziennego użytku, różnych technik plastycznych – w tworzeniu własnych niepowtarzalnych dzieł. Dzieci mają okazję rozszerzyć swoją wyobraźnię na przeróżne sposoby, pobudzić potrzeby czytania oraz przyjemnie i twórczo spędzić czas wolny po przedszkolu/szkole. Tematy zajęć to m.in.„bajki-czytajki”, zajęcia plastyczne i artystyczne, zapoznanie z robotem Photon, zaję

Zajęcia będą prowadzić Paulina Krysiewicz i Olga Szutkiewicz-Gola. Zajęcia będą się odbywać we wtorki.

– wtorki – 4-7 lat – 14:45-15:45

Jednorazowy koszt pojedynczych zajęć to 10 zł/osoba  – zajęcia jeden raz w tygodniu. Zapisy na zajęcia w Bibliotece – start: październik