Biblioteka młodego człowieka – zajęcia kreatywne dla dzieci w wieku 4-7 lat


Cotygodniowe zajęcia biblioteczne dedykowane najmłodszym dzieciom zachęcają dzieci do rozwijania zdolności plastycznych, manulanych, inspirują do kreatywnego wykorzystania materiałów codziennego użytku, różnych technik plastycznych – w tworzeniu własnych niepowtarzalnych dzieł. Dzieci mają okazję rozszerzyć swoją wyobraźnię na przeróżne sposoby, pobudzić potrzeby czytania oraz przyjemnie i twórczo spędzić czas wolny po przedszkolu/szkole. Tematy zajęć to m.in.„bajki-czytajki”, zajęcia plastyczne i artystyczne, zapoznanie z robotem Photon, zajęcia tematyczne, tworzenie własnych form przestrzennych i wiele innych.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i trwają godzinę zegarową (od 15:00 do 16:00). Prowadzenie: Olga Szutkiewicz-Gola, Paulina Krysiewicz.

Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają mieszkańcy Gminy Choroszcz. Koszt uczestnictwa dziecka w zajęciach to 10 zł/miesięcznie. Zapraszamy do uczestnictwa!