Archiwum dnia: 23 stycznia 2016


Pamiętamy o powstaniu styczniowym

Są wydarzenia, bohaterowie i opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie świadczące, iż Polakiem się nie bywa, ale jest trwale. Przykładem takiej wierności narodowi i ojczyźnie, wierności po grobową deskę są powstańcy styczniowi. Partia Ksawerego Markowskiego wraz ze swoim dowódcą poniosła ofiarę życia za obronę tego, co polskie. W 153. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, w zimową noc 22 I 2016 mieszkańcy Choroszczy, Białegostoku i okolic zebrali się po patriotycznej mszy św. […]