6

Wigilia ludzi kultury Choroszczy


 

W środowy wieczór 19 grudnia w strażnicy choroszczańskiej OSP odbyło się spotkanie opłatkowe animatorów kultury. Wydarzenie zorganizowało Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy, a wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu na czele z Burmistrzem Choroszczy Jerzym Ułanowiczem oraz radnymi Józefem Waczyńskim i Jackiem Dąbrowskim, zespoły ludowe z terenu gminy – Narwianki i Klepaczanki, Chór Kameralny, przedstawiciele placówek oświatowych i kulturotwórczych organizacji pozarządowych: Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała, Koła Emerytów i Rencistów nr 15, choroszczańskiego Klubu Krwiodawców, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ludowych Zespołów Sportowych, Klubu Sportowego Narew Choroszcz oraz wolontariusze. Wszystkich ciepło powitał Dyrektor M-GCK Romuald Ożlański, a Burmistrz Choroszczy Jerzy Ułanowicz podziękował zebranym za całoroczne wysiłki animujące lokalną kulturę i życzył dalszych pozytywnych działań na rzecz rozwijania kultury w 2013 roku. Modlitwę poprowadził proboszcz choroszczańskiej parafii rzymskokatolickiej ks. kanonik Leszek Struk. Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń do późnego wieczoru salę wypełniał radosny śpiew kolęd.

Red., Fot. P. Waczyński, W. Cymbalisty