Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu nagrodzone!


26 kwietnia dyrektor M-GCKiS w Choroszczy Przemysław Waczyński odebrał z rąk dyrektora Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. UKSW dyplom za”konsekwentne wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych w społeczności lokalnej” i realizację programu Dom Kultury+. Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. 

Podczas wręczania dyplomów pięciu wyróżnionym ośrodkom z całej Polski dyrektor Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafał Wiśniewski zaznaczył, że wyróżnienie przyznano za wzorową, partycypacyjną współpracę instytucji kultury ze społecznością lokalną. Uhonorowano pięć instytucji z całej Polski, które dają przestrzeń do współpracy z ludźmi, są otwarte na oddolne inicjatywy kulturalne i wspierają mieszkańców w podejmowanych przez nich działaniach. Z ust dyrektora Narodowego Centrum Kultury padło bardzo wiele ciepłych i budujących słów podziękowań podkreślających wysiłek, jaki wyróżnione ośrodki wkładają we współpracę z mieszkańcami. Dyrektor NCK podkreślał, że wyróżnione ośrodki są wzorem dla innych instytucji i wytyczają nowe kierunki działań.

Dyplom jest ważnym wyróżnieniem i pierwszą w historii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy tak prestiżową nagrodą. Dyrektor instytucji Przemysław Waczyński od początku kierowania ośrodkiem realizuje partycypacjny model tworzenia kultury, czym inspiruje do animacji swoich pracowników. Bardzo cieszy fakt, że efekty współpracy pomiędzy ośrodkiem a mieszkańcami są dostrzegane i wyróżniane przez instytucje reprezentującą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyrektor i pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy dziękują wszystkim zaangażowanym w realizację programu Dom Kultury+, który w Choroszczy przebiegał pod nazwą Instalacja Kultury. Wyróżnienie jest nagrodą dla całej społeczności gminy Choroszcz, która wspólnie z ośrodkiem budująe lokalna kulturę odważnie wcielając w życie kulturalne marzenia.

Pragniemy również wspomnieć i w tym samym miejscu pogratulować Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Żorach, który również otrzymał wspomniane wyróżnienie, a uczestniczy tak samo jak nasze centrum w programie „Zaproś nas do siebie 2018”.

Jesteśmy wśród najlepszych dla WAS!

4