M-GCKiS w programie „Zaproś nas do siebie!”


Wczoraj dotarła do nas wspaniała wiadomość! Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy jako jeden z dwudziestu ośrodków z całej Polski dostało się do programu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie”.

Aplikacje były oceniane pod względem celu, motywacji udziału w projekcie, zakresu działań instytucji, potencjału zespołu, potencjału wniosku, przeprowadzonej diagnozy lokalnego dziedzictwa. Program „Zaproś nas do siebie” to projekt szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, w którym ośrodki i pracownicy uczą się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk oraz budowanie relacji między uczestnikami.
Decydując się na wejście do projektu instytucja bierze udział w procesie zmiany, który dotyczy całego zespołu: pracowników oraz dyrektora. Proces ten będzie dotyczył pracy nad ofertą programową instytucji kultury, opartej na tożsamości lokalnej. W roku 2018, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, zatem akcent jest postawiony na upamiętnianie tej wyjątkowej rocznicy i pielęgnowanie tradycji narodowych, zgodnie z przyświecającym Narodowemu Centrum Kultury hasłem: „Wychodząc poza teraźniejszość, pielęgnujemy przeszłość”.

Cieszymy się niezmiernie i nie możemy się doczekać wspólnych działań!