archiwum dzienne: 27 stycznia 2018


Obchody 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

22 stycznia 2018 roku mieszkańcy Choroszczy i okolic uroczyście obchodzili 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Licznie stawiły się delegacje zakładów pracy, organizacji społecznych, poczty sztandarowe, strażacy i choroszczańscy harcerze z ZHP z 8. Szczepu Drużyn Specjalnościowych „Szemkel” im. Cichociemnych. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika mszę św. w intencji bohaterów 1863 r. celebrował ks. Sebastian Sum. Znicze pamięci zapalono przy Pomniku Niepodległości i Mo-gile Powstańczej a ciąg […]