Powrót zajęć w M-GCKiS!


M-GCKiS wznawia działalność!

Uprzejmie informujemy, że od jutra tj. 03.06.2020 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wznawia swoją działalność w zakresie zajęć.

W tym miejscu warto wspomnieć, że wznowienie działalności odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego tj.:

1. Zajęcia edukacji artystycznej odbywają się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m od siebie (chyba że specyfika zajęć na to nie pozwala).

2. Przed rozpoczęciem zajęć, tuż po przyjściu do M-GCKiS w Choroszczy obowiązkowo uczestnik musi zdezynfekować ręce płynem z dozownika przy wejściu oraz należy zdezynfekować ręce w sali zajęć.

3. Podczas zajęć uczestnik ma obowiązek nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas brania udziału w zajęciach.

4. Podczas kaszlu i kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

5. Uczestnik powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

6. Zaleca się o przychodzenie punktualnie na zajęcia (nie wcześniej).

7. Rodzice mają zakaz oczekiwania na dzieci w budynku instytucji. (Możliwe jest tylko przyprowadzenie dziecka)

8. W łazience może przebywać tylko jedna osoba.

9. Osobom z objawami choroby, tj. gorączka, kaszlem zakazuje się przychodzenia na zajęcia, a także przebywania w budynku M-GCKiS w Choroszczy. Jeśli objawy wystąpią podczas zajęć zostanie niezwłocznie wdrożona Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID19) w M-GCKiS w Choroszczy.

10. Płatności za marzec przechodzą na miesiąc czerwiec.

11. Opłata za zajęcia możliwa jest jedynie przelewem.

W związku z limitem osobowym na salach zmienił się także grafik zajęć, aktualny dostępny poniżej.

Rozkład Zajęć od 3 czerwca 2020

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej (COVID-19) w M-GCKiS w Choroszczy

Regulamin Przebywania w Budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w czasie stanu epidemii

162 odsłon