Kadra M-GCKiS


Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz
tel.: 85 719 14 31, 725 357 788
fax: 85 719 14 31
e-mail: kultura@choroszcz.pl

 

Dyrektor M-GCKiS w Choroszczy:

 Przemysław Waczyński – Organizacja Imprez Kulturalnych
– Edukacja Kulturalna (zajęcia)
– Biblioteka Publiczna w Choroszczy
– Sprawy Finansowo-Księgowe
– Sprawy Kadrowe
– Terenowe Centra Kultury
– Program
 

Z-ca dyrektora M-GCKiS w Choroszczy:


 
Wojciech Jastrzębski – Organizacja Imprez Sportowych
– Stadion Miejski i Orlik
– Gazeta w Choroszczy
– Zapytania Ofertowe
– Zamówienia Publiczne
– Sprawy Gospodarcze
 

Instruktorzy:

Mieczysław Ciołko Monika Tekielska-Chmielewska
Łukasz Kalinowski Anna Kulikowska
Adam Kamieński Wojciech Błaszko
(orlik)
Karolina Gołębiewska
(tymczasowa nieobecność)
   

Prowadzący zajęcia:

Jerzy Tomzik
dyrygent zespołu Rytmy Czasu
Michał Szymczuk
nauka gry na pianinie
Łukasz Więcek
taniec nowoczesny
Jacek Bartnicki
nauka gry na gitarze i perkusji
Karolina Poniatowicz
taniec towarzyski
Dariusz Jabłoński
taniec towarzyski
IMG_20171127_181333 Małgorzata Sokolińska
zajęcia fitness
Urszula Grabowska
zajęcia fitness
Daniela Rzeszot
balet
   

Główna Księgowa: 

Marta Mielko    

Pracownicy gospodarczy:

Ewa Sokół Zenon Zinówko

Biblioteka Publiczna w Choroszczy:

Olga Szutkiewicz-Gola

 Paulina Krysiewicz 
Małgorzata Świszcz

   

„Gazeta w Choroszczy”:

Zespół redakcyjny:

wj Wojciech Jastrzębski
redaktor naczelny
received_1264702946920920-1024x881 Monika Tekielska-Chmielewska
projekt graficzny, skład i łamanie
Kontakt: e-mail: gazeta@choroszcz.pl tel.: 725357788 www.gazeta.choroszcz.pl