Zajęcia plastyczne i manualne


Zapraszamy na zajęcia  do Pracowni Sztuk Wizualnych w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy ul. H. Sienkiewicza 29.

DSC_0981

kolaż

Opiekunka pracowni: 

Anna Kulikowska

Zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzi Anna Kulikowska
Zajęcia rysunku i malarstwa prowadzi  Monika Tekielska – Chmielewska


Zajęcia plastyczne dla dzieci

GRUPA MŁODSZA (6-8 lat) czwartki, godz. 17:00 – 18:15

GRUPA STARSZA (9-11 lat) wtorki, godz. 17:30 – 19:00

Cena:
35 zł za miesiąc, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 28 zł za miesiąc płatne do 10- go każdego miesiąca u prowadzącej, w kasie M-GCKiS lub przelewem na konto:
Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 29, nr konta: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430. W tytule przelewu należy wpisać np. ” plastyka grupa młodsza lub starsza/ miesiąc/ imię i nazwisko”.

Rysunek i malarstwo

DOROŚLI I MŁODZIEŻ  czwartki godz. 17:00-19:00 w pracowni lub w plenerze.

W programie:
  • studium; natury, postaci, pejzażu;
  • opanowanie zasad kompozycji, perspektywy, modelunku światłocieniowego;
  • uwrażliwianie na barwy;
  • ciekawe techniki malarskie;
  • techniki graficzne
  • zadania wyobrażeniowe;
  • elementy designu, tworzenie dekoracji wnętrz

Cena:

35 zł za miesiąc, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 28 zł za miesiąc płatne do 10-go każdego miesiąca u prowadzącej, w kasie M-GCKiS lub przelewem na konto:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Henryka Sienkiewicza 29, nr konta: 64 1020 1332 0000 1402 0945 0430. W tytule przelewu należy wpisać „plastyka dorośli/miesiąc/imię i nazwisko”