Ruszył program Kultura Dostępna w gminie Choroszcz!


Szanowni mieszkańcy Gminy Choroszcz

Pragniemy poinformować, iż Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację programu Kultura Dostępna – Terenowe Centra Kultury. Dzięki wsparciu finansowemu zostaną otwarte mini centra kultury w świetlicach w miejscowościach Barszczewo, Łyski i Złotoria, które będą otwarte przez dwa dni w tygodniu od czerwca do listopada 2018 roku.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Choroszcz do odwiedzania świetlic. W świetlicy pracuje animator, który będzie prowadził warsztaty. Odbędą się zajęcia z malowania, fotografii, tworzenia ogrodów. Osoby uczęszczające na zajęcia będą mogły współtworzyć ich program i zgłaszać animatorowi, czym chcieliby się zajmować (mogą to być np. wspólne oglądanie filmów, spotkania z ważnymi osobami, inne twórcze zajęcia).
W ramach projektu przewidziane są też wyjazdy do instytucji kultury dla uczestników zajęć. Wedle ich uznania może być to kino, teatr, czy muzeum. Dołożymy starań, by do wsi przyjechał spektakl teatralny, który zostanie pokazany wszystkim chętnym widzom.
Zachęcamy do odwiedzania świetlic. O spotkaniach będą informowały plakaty rozwieszone we wsiach. Udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie nieodpłatny. Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność!

Z poważaniem
Koordynator projektu
Wioletta Kuć