Relacja z V wizyty studyjnej


M-GCKiS w Choroszczy dalej się kształci! Ogólnopolska Giełda Projektów (17-19.10) to wydarzenie, które już na stałe zapisało się w kalendarzu animatorów z całej Polski. Co roku NCK odwiedza inne miasto Polski i zaprasza ponad 200 animatorów kultury na dyskusję o najciekawszych projektach kulturalnych. W tym roku padło na Białystok i także było formą wizyty studyjnej w ramach programu „Zaproś nas do siebie”.

W jubileuszowym, 2018 roku, motywem przewodnim stało się świętowanie, choć rozmawialiśmy nie tylko o celebrowaniu setnej rocznicy odzyskania Niepodległości. Wśród 20 projektów prezentowanych podczas sesji plenarnych i 18 kolejnych, które zostały przedstawione w ramach sesji posterowej, znalazły się inicjatywy związane ze świętowaniem uroczystości patriotycznych, rodzinnych i sąsiedzkich, nawiązujące do wydarzeń historycznych, ważnych z punktu widzenia całego kraju, jak i małej ojczyzny.

Tradycyjnie prezentacje projektów uzupełniły warsztaty, sesje stolikowe i spotkania integracyjne dla uczestników. W tym roku program Giełdy wzbogaciły także wizyty studyjne w miejscach szczególnie związanych z kulturowym dziedzictwem regionu. Uczestnicy odwiedzili: Supraśl, Tykocin, Szlak Rękodzieła Ludowego, Krainę Wątku i Osnowy, Bielsk Podlaski, Koryciny, Kruszyniany, Sejny, Krasnogrudę oraz Krainę Otwartych Okiennic.

Podlasie posiada wielokulturowe i wieloreligijne dziedzictwo kulturowe regionu i na długo zostanie ze wszystkimi uczestnikami Giełdy projektów. Dziękujemy, że mogliśmy Was wszystkich spotkać.

Za rok wszyscy zobaczymy się na IX Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów, która tym razem będzie miała miejsce w Kielcach.

Organizatorem VIII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów było Narodowe Centrum Kultury, współorganizatorem lokalnym – Białostocki Ośrodek Kultury, a współorganizatorem regionalnym – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury.

Choroszcz wróciła z całą masą inspiracji, o których już niebawem się przekonacie : )