Relacja z IV wizyty studyjnej


Lokalne dziedzictwo kulturowe to podstawowa perspektywa, z której widzimy świat. Dzieje Polski i Europy najczęściej zaczynamy poznawać poprzez losy własnej rodziny i innych ludzi, którzy dawniej żyli w naszej okolicy. Miejsca i ludzie, którzy nas otaczają, kształtują naszą wizję świata i sposób rozumienia abstrakcyjnych idei – niepodległość, patriotyzm, Polska. Jak sprawić, żeby lokalne dziedzictwo pozwalało lepiej zrozumieć świat? Jak poprzez najbliższą historię opowiadać o zagadnieniach uniwersalnych? Tym pytaniom poświęcona była IV wizyta studyjna programu “Zaproś nas do siebie!”.
 
Choroszcz jest już po kolejnym spotkaniu. Omówiliśmy na nim przebieg IV wizyty studyjnej, która tym razem odbyła się na ternie Małopolski. Naszą instytucję dumnie reprezentowała Anna Kulikowska. Najlepszą relacją z wizyty będą jej słowa:

IV wizyta studyjna w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie” miała miejsce w Małopolsce. Jej głównym celem było zapoznanie się z lokalnym, ale także narodowym dziedzictwem kulturowym. Zarówno materialnym jak i niematerialnym. Z tego względu odwiedzaliśmy instytucje i placówki, które zajmują się pielęgnowaniem historii regionu i ważnych produktów lokalnych. Zastanawialiśmy się także, jak twórczo wykorzystać potencjał dziedzictwa do budowania działań i oferty instytucji kultury.

Wizyta studyjna rozpoczęła się w Krakowie, skąd udaliśmy się do miejscowości Stróże, gdzie wzięliśmy udział w warsztacie wprowadzającym do tematyki muzeów lokalnych i muzealnictwa w działalności instytucji kultury.

Odwiedziliśmy wiele wyjątkowych miejsc zlokalizowanych we wschodniej Małopolsce, m.in. Zagrodę Maziarską w Łosiu, lokalne muzeum, które odkrywa i pielęgnuje tożsamości regionu oraz Skansen przemysłu naftowego „Magdalena”. Udaliśmy się także na Cmentarz wojenny nr 123 – Łużna-Pustki, żołnierskie miejsce pochówku z czasów I wojny światowej, gdzie rozmawialiśmy o znaczeniu miejsc pamięci, jako atrakcji turystycznych i punktów oparcia dla budowania tożsamości narodowej.

Wizyta była interesująca, a jej ogromną wartością było również poznanie nowych inspirujących osób z innych ośrodków kultury.

Na zebraniu również padały wolne wnioski, które stały się stałym elementem naszych zebrań, wszystko po to by zmieniać się na lepsze dla WAS!