Praktykuj w Centrum Kultury w Choroszczy!


Jesteś młody, kreatywny i chcesz zyskać doświadczenie zawodowe poparte prestiżowym certyfikatem, inspiracje i cenne kontakty? Zgłoś się na staż w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w ramach programu Praktykuj w kulturze Narodowego Centrum Kultury.

Zapraszamy na staż studentów I i II roku studiów magisterskich i III roku licencjackich. 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

– współtworzenie imprez kulturalnych (m. in. wernisaże w ramach projektu „Ucieczka z szuflady”, spektakle, Dni Choroszczy)
– promocja wydarzeń kulturalnych i komunikacja z odbiorcą
– tworzenie warsztatów edukacji kulturowej i działań animacyjnych
– praca biurowa w instytucji kultury

CEL STAŻU
– zdobycie doświadczenia zawodowego pracy w instytucji kultury udokumentowanego prestiżowym certyfikatem
– zdobycie wiedzy o organizacji imprez kulturalnych
– poznanie narzędzi diagnozy potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej
– zdobycie umiejętności prowadzenia warsztatów edukacji kulturalnej
– zapoznanie z technikami komunikacji z odbiorcą kultury oraz promocji kultury
 
PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW
kulturoznawstwo, animacja kultury, filologia polska, historia i inne
 
DODATKOWE WYMAGANIA
– dobra znajomość języka polskiego
– umiejętność redagowania tekstów
– kreatywność
– umiejętność pracy w zespole
– otwartość na innych ludzi
– znajomość pakietu Microsoft Office/Open Office
 
Staż to możliwość zdobycia cennego doświadczenia, poznania w praktyce jak funkcjonują domy kultury, nawiązania nowych kontaktów i realizacji swoich pasji. 
Zgłoszenia przyjmowane są w dniach 12 – 24.02.2019 poprzez portal Pracuj w Kulturze (link).
Staż potrwa w dniach 25.02 – 30.06.2019.