Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej


79 lat temu – 1 września 1939 r. – Polacy usłyszeli w orędziu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego następujące słowa: „Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii”. Wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej.

Na bezbronny Wieluń i Wojskową Składnicę Tranzytową Westerplatte spadły pierwsze bomby i pociski. Atakiem na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Otoczona z trzech stron Rzeczpospolita, atakowana z lądu, morza i powietrza, stanęła do nierównej walki z najeźdźcą. W sobotę 1 września br. okolicznościowe uroczystości odbyły się w Choroszczy przed Pomnikiem Ofiar II wojny światowej. Po wysłuchaniu historycznych słów Stefana Starzyńskiego z 1939 roku i oficjalnym powitaniu przez prowadzącego uroczystości Adama Kamieńskiego został odegrany Mazurek Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał Grzegorz Krysiewicz, prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała. Kolejnym punktem Dnia Weterana było uroczyste składanie wieńców i kwiatów. Kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów II wojny światowej złożyły liczne delegacje, w tym reprezentujący choroszczański samorząd gminny Robert Wardziński burmistrz Choroszczy i przewodnicząca Rady Miasta Beata Jeżerys, Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II, Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza, Klub Abstynenta Wolność, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Na uroczystościach obecna była także młodzież, pensjonariusze i mieszkańcy oraz mieszkanki Choroszczy i gminy Choroszcz, którzy pamiętają tę ważną datę.