Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych


4 marca w ramach obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu w Izbiszczach odbyła się uroczystość poświęcenia nowych nagrobków na odnowionej kwaterze żółnierskiej. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Choroszczy z Burmistrzem Robertem Wardzińskim na czele, delegacje z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, z zakładów pracy i stowarzyszeń, harcerze, poczty sztandarowe OSP w Choroszczy i Złotorii oraz liczni mieszkańcy gminy Choroszcz.

DSCF4411

Odnowiona kwatera została uzupełniona o symboliczny grób kpt. Józefa Świrniaka (kierownika szkoły w Kruszewie) oraz ppor. Czesława Sucharskiego, którego grób został zniszczony w 1945 roku. Oprócz nowych nagrobków kwatera wzbogaciła się o maszt na flagę państwową, a jej podłoże zostało utwardzone granitową kostką.

DSCF4412
Kwatera żołnierzy została odnowiona dzięki staraniom Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamosć Skała a zwłaszcza jej prezesa Grzegorza Krysiewicza. Remont sfinansowany został dzięki uprzejmości Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego ze środków gminnych oraz dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas uroczystości odnowioną kwaterę poświęcił ks. Adam Micun.

DSCF4422
Narodowy Dzień Żołnierzy Niezłomnych obchodzony jest w całym kraju. Tego dnia czcimy pamięć tych którzy walczyli o wolną Polskę nie tylko z okupantem niemieckim, ale także z nowym tworzącym się systemem komunistycznym. Większość żołnierzy została po wojnie bezpodstawnie aresztowana i zabita. Do dziś ciał wielu z nich nie udało się odnaleźć. Także na cmentarzu w Izbiszczach co roku 1 marca w godzinach wieczornych wspominamy niezłomnych bohaterów walki o wolną i niezależną ojczyznę. Cześć ich pamięci!

DSCF4431

Organizatorem niedzielnych uroczystości było Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała przy współudziale Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

DSCF4414

aka
foto. Z. Siemieniuk