IMGP8224 (800x536)

Narodowe Święto Niepodległości w Choroszczy


11 Listopada jest wyjątkową datą w historii Polski. Jest to dzień, w którym 99 lat temu Polska odzyskała Niepodległość. Tradycją w Choroszczy stały się uroczyste obchody tego Święta Narodowego pod Pomnikiem Niepodległości na Rynku 11 Listopada.

Całe wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w tutejszym kościele. Po niej mieszkańcy i mieszkanki zebrali się pod pomnikiem. Rozbrzmiał Hymn Polski, burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wygłosił uroczyste przemówienie, a następnie delegacje instytucji i stowarzyszeń z Choroszczy złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem.

Na koniec został odmówiony Anioł Pański.

Cieszymy się, że mogliśmy razem świętować ten dzień w przyjaznej atmosferze, dzięki której można było poczuć solidarność, narodową dumę i wspólnotowość.

                                                                                    Tekst i foto: AK/M-GCKiS