Kaziuki 2012 Grodno (16)

Kaziuki 2012


Zespoły ludowe z naszej gminy – Narwianki i Klepaczanki – gościły w pierwszy weekend marca br. w Grodnie, gdzie w niedzielę 4 marca uczestniczyły w koncercie z okazji Kaziuków.

Obie grupy zostały ciepło przyjęte przez grodzieńską publiczność. Wizyta zespołów była możliwa dzięki wieloletniej współpracy Grodna i Choroszczy w ramach partnerstwa miast i współpracy transgranicznej w Euroregionie Niemen. Wcześniej gościliśmy m.in. uczniów ze szkoły nr 37 w Grodnie oraz dziecięco-młodzieżowy zespół taneczny Laleczki.

Warto dodać, że gmina Choroszcz stara się o dofinansowanie z programu współpracy transgranicznej budowy nowoczesnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza.

tekst i foto WJC