Czytanie na plaży


W sobotę 15 lipca na Kominowym Bajorze Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zorganizowało wydarzenie „Czytanie & plażowanie”, którego ideą przewodnią było czytanie bajek i baśni dzieciom.

Na rozstawionych leżakach rozsiadły się rodziny, by czytać na głos lekturę. Dorośli czytali dzieciom, ale również dzieci chwyciły za mikrofon i czytały baśnie. W zamian za odwagę można było otrzymać kolorowankę lub piłkę plażową. Wszyscy z zaangażowaniem czytali fascynujące opowieści z dalekich krain. Można było wyobraźnią przenieść się  w baśniowy świat ludów syberyjskich, skandynawskich lub południowych. I choć słońce nie dopisało, to jednak wydarzenie zgromadziło sporo uczestników. W przerwach można było posłuchać kojącej muzyki, napić się kawy lub herbaty. Na koniec został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą budowlę z piasku, pojawiły się krokodyle, syreny, średniowieczne osady. Dzięki imprezie nasza społeczność lepiej się zintegrowała, poznała, a dzieci wraz z rodzicami miło spędziły czas, a dodatkowo wydarzenie zachęciło najmłodszych do czytania.

Wydarzenie odbyło się w ramach Festiwalu Wzajemności, który jest współfinansowany ze Środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie gminy Choroszcz.

Dziękujemy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy oraz Galerii Arsenał w Białymstoku za udostępnienie leżaków.