Dom Kultury+

Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne


Instalacja kultury: Raport z diagnozy potrzeb kulturalnych gminy Choroszcz

W ramach działania „Instalacja kultury” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 Narodowego Centrum Kultury przeprowadziliśmy diagnozę społeczności lokalnej pod kątem potrzeb kulturalnych. Jej koordynatorką i autorką jest pani Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Białymstoku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Raportu z diagnozy.

KONSULTACJEPROJEKTOWE

0

Instalacja kultury: rozpoczynamy nabór inicjatyw!

Informujemy, że od dnia 29 maja roku do 19 czerwca 2017 roku trwa nabór na inicjatywy lokalne w ramach projektu „Instalacja kultury”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programy Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.


konsultacje

Instalacja kultury: porozmawiajmy o projektach!

25 maja w godzinach 8:00 – 21:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy każdy mieszkaniec gminy Choroszcz będzie mógł skonsultować swój projekt i porozmawiać na temat działania Instalacji Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.


Instalacja kultury: zakończyliśmy cykl spotkań ze społecznością lokalną

Kwiecień w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy był miesiącem, w którym odbywały się spotkania z mieszkańcami gminy. Docieraliśmy do sołectw, by poznać lokalnych aktywistów i rozmawiać na temat potrzeb, potencjałów, spostrzeżeń na temat kultury w naszej gminie, o czym, jak się okazało, można rozmawiać godzinami!

Projekt bez tytułu

Projekt bez tytułu

Instalator Kultury, czyli o czym marzą choroszczanie!

Centrum Kultury to miejsce, w którym chciałbym/chciałabym… . O dokończenie tego zdania poprosiliśmy mieszkańców Choroszczy 9 kwietnia 2017 roku. Opinie zbieraliśmy na Rynku 11-go Listopada. Instalator Kultury – miejsce, gdzie można było nas spotkać, to akcja diagnostyczna w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.


Projekt bez tytułu

Instalacja kultury: Aktywiści na placu boju!

W sobotę 1 kwietnia w M-GCKiS odbyło się spotkanie diagnostyczne projektu Instalacja kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 Narodowego Centrum Kultury. Tym razem pracowaliśmy z ludźmi aktywnymi w życiu społeczno-kulturalnym z naszej gminy. Zastanawialiśmy się jakie są mocne i słabe strony naszej lokalnej kultury.