archiwum dzienne: 9 października 2017


Instalacja Kultury: Magia teatru w Łyskach

W piątek 6 października w świetlicy w Łyskach odbyło się spotkanie grupy mieszkańców Łysek stowarzyszenia Kumoszki oraz seniorów z Choroszczy z prawdziwym człowiekiem teatru! Pan Mariusz Orzełek, absolwent Akademii Teatralnej w Białymstoku, właściciel „Teatru pod Orzełkiem”, z pasją i zaangażowaniem opowiadał zebranym historię teatru oraz inspirował do stworzenia własnej sztuki.