archiwum dzienne: 22 marca 2017


Wystawa „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939” i spotkanie o ks. Józefie Obrembskim

6 kwietnia o godz. 17 w Miejsko–Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się oficjalne otwarcie wystawy autorstwa dr Ewy Rogalewskiej i dr. Łukasza Lubicz-Łapińskiego pt. „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939”. Uroczystość rozpocznie prelekcja dr. Łukasza Lubicz-Łapińskiego z Biura Edukacji Narodowej Oddziału IPN w Białymstoku, który następnie oprowadzi po ekspozycji. Celem wystawy jest ukazanie losów właścicieli ziemskich stanowiących elitę II Rzeczypospolitej, którzy poddawani byli represyjnej polityce […]